Η αλλαγή των υποκινητών της αποψίλωσης των δασών δίνει νέες ευκαιρίες για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος